Back up van je Hard Drive

by Dennis Goedegebuure

Je weet dat het belangrijk is, maar toch doe je het niet zo vaak. Het maken van een back up van al je bestanden op je laptop. Je komt er vaak pas achter dat je al lang geen back up meer gemaakt hebt wanneer het al te laat is. Zo ook dus bij Fiona, haar laptop gaf het op nadat deze op de grond gevallen was toen Valentyn de laptop van het buro pakte. Gelukkig kon de Genius van de Apple Genius bar de bestanden nog achter halen, en hebben we een geheel verse back up van alle bestanden. Het duurde wel even voordat alle foto’s van de afgelopen jaren gedownload waren. Gelukkig zijn we al die foto’s dus niet kwijt!

Maak een back up van al je bestanden op je laptop

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

Real Time Web Analytics