TNC aan een nieuwe layout toe??

by Dennis Goedegebuure

Nu Typepad de drie kolom layout als standaard design toegevoegd heeft, denk ik er over om de layout van The Next Corner te veranderen.

Op dit moment heeft the Next Corner een rechter navigatie balk, waarin ook foto’s en Ad’s getoont worden.

Dit zou ik dan veranderen in twee kolommen, aan de rechterkant, met een bredere kolom aan de linker kant. Hierdoor wordt er meer ruimte gebruikt van het hele scherm.

Nadeel hiervan zal zijn, dat ik alle toeters en bellen die ik in mijn advanced design weer moet invoeren in de nieuwe Layout. Nou goed, echt een werkje als ik overmorgen op het vliegveld van Salt Lake City zit.

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

Real Time Web Analytics